Volejbalový oddíl Mohelnice
Mohelnice oficiální stránky

Historie volejbalu

Právě před sto deseti lety, v roce 1895, vznikla v USA míčová hra, která měla název minonette, a o rok později byla přejmenovavá na wolleyball. Byla charakterizována jako výborně se hodící pro tělocvičny a sály, která však může být hrána i venku. Tato hra se velmi rychle rozšířila a v současné době ji po celém světě hrají miliony lidí. I u nás v Mohelnici bylo a je velké množství mládeže a dospělých, kteří volejbal, nebo také odbíjenou aktivně provozují. A to jak závodně, tak i rekreačně, pro radost z aktivního pohybu a své potěšení.
V průběhu šedesáti let, kdy od roku 1945 začali členové Sokola pořádat v Mohelnici a nejbližším okolí volejbalové turnaje, se ve volejbalovém oddíle vystřídali desítky obětavých funkcionářů, trenérů a stovky hráčů. Ti všichni mají obrovskou zásluhu na tom, že volejbal se v Mohelnici postupně stal jedním z největších oddílů TJ MEZ Mohelnice a výrazně se podílí na sportovněspolečenském dění ve městě. O tom všem se ale dočtete na stránkách této brožury, která je ohlédnutím za historií a činností oddílu. Je také malým dárkem všem hráčkám, hráčům  a příznivcům volejbalu v Mohelnici.